Categories

Revista Saltant

Què és?

La revista digital d’educació “Saltant”, és un instrument de dinamització i comunicació en xarxa de la comunitat educativa. Vol tenir impacte sobre tots els àmbits i agents que tenen influència educativa. Pretén també, ser una eina per oferir una visió més completa i veraç de la realitat educativa de Salt.

D’on sorgeix la idea?

L’equip tècnic del programa Punt ACCÉS-Salt que gestiona la Fundació SER.GI comparteix amb d’altres institucions i entitats educatives, que a Salt tenen massa ressò les dades i fets negatius i problemàtics, enfront de les experiències d’èxit. Això, es veu augmentat per una dinàmica editorial dels mitjans de comunicació de masses que sovint busquen, l’impacte del succés, més que la profunditat informativa. La realitat és que els mitjans convencionals ofereixen sovint una visió esbiaixada del municipi.

Què es pretén?

Com en  d’altres actuacions del Punt ACCÉS- Salt, es pretén que la Revista Saltant sigui un recurs complementari a d’altres plataformes, estratègies, accions i serveis educatius que s’estan realitzant. En concret hi ha la voluntat que la Revista Saltant sigui un suport multimediàtic del Pla Estratègic de Zona de Salt. En aquest sentit Punt ACCÉS- Salt comparteix els objectius que s’han plantejat.

1. Millora dels resultats escolars.
2. Millora de la cohesió social.
3. Millora de la imatge de l’educació a Salt.

Què fem?

Divulgació del treball educatiu, formal i no formal del municipi des de un punt de vista positiu i possibilista de la realitat, valorant les experiències exitoses, innovadores, de treball coordinat, buscant el ressò mediàtic local i supra-local que es mereixen.

Dinamització la comunitat educativa, promovent projectes i accions que es desenvolupen de forma transversal, potenciant el treball en xarxa entre els agents i l’intercanvi de bones pràctiques i d’informació.

Sensibilització la comunitat educativa, oferint espais de participació, reflexió i convergència de valors, objectius, metodologies i activitats.

Qui som?

Consell Editorial

Ajuntament de Salt:

- Coordinadora de l’Àrea d’Ensenyament, Rosa Sala
- Coordinadora de l’Àrea de Cultura i Festes, Sandra Casas

Serveis Territorials d’Educació a Girona:

- Inspectora de zona, Caterina Batalla
- Tècnica de Serveis Educatius i Formació Permanent, Dolors Reig

Fundació SER.GI

- Coordinadora de l’Àrea d’Educació, Gemma Clapés
- Coordinadora de Punt ACCÉS Salt, Marta Serra
- Coordinador de projectes de Pensódromo, Pablo Odell

Consell de Redacció i equip tècnic

Fundació SER.GI: Marta Serra, Pablo Odell i Gemma Clapés.