Categories

La biblioteca Mil·lènium a l’escola La Farga

L’experiència és un dels treballs realitzats a l’escola dins del projecte d’innovació “puntedu“.

El programa “puntedu“ té per objectiu potenciar la biblioteca escolar com un espai de recursos on poder trobar tot tipus d’informació en diferents tipus de suport a l’abast de l’alumnat, del professorat i de la comunitat educativa, prioritzar el seu ús com a espai d’aprenentatge en el desenvolupament de les diferents àrees curriculars, per tal que l’alumnat es formi com a persona autònoma, crítica i constructora del seu propi coneixement a través de la cerca, la investigació i el treball en diferents fonts d’informació, i promoure l’hàbit lector.

En aquest cas s’explica el procés seguit a partir d’un primer dubte: Com organitzar les sessions de Biblioteca de l’escola?

Aquest primer interrogant el va intentar resoldre una comissió de 5 persones que no havien treballat mai abans en un projecte de Biblioteca, però que estaven disposades a motivar als nens perquè descobrissin el gust per entendre històries i experimentessin el plaer de la comunicació. Aquesta voluntat va anar evolucionant en un context escolar molt favorable a la inclusió i amb un equip directiu que sempre està darrera de qualsevol experiència que intenti buscar metodologies i estratègies pedagògiques per afavorir la comprensió dels continguts.

Reproduïm aquesta experiència produïda per la Generalitat de Catalunya (Departament d’Ensenyament) a l’any 2008 com a punt de partida d’una experiència que encara continua i sobre la que ens informarem durant els propers mesos.

Sense comentaris